Integritetspolicy

. Registrator
Namn: Murtolan HamppuFarmi Oy
Affärs-ID: 2016296-8
Adress: Murtolantie 150
Postnummer: 32300
Postkontor: Mellilä
Telefonnummer: 0405665219
E-postadress: info@hamppufarmi.fi

2. Person som ansvarar för registerärenden
Företag: Murtolan HamppuFarmi Oy
Namn: Ville Virtanen
Adress: Murtolantie 150
Postnummer: 32300
Postkontor: Mellilä
Telefonnummer: 0405665219
E-postadress: info@hamppufarmi.fi

4. Syftet med registret
Den samlade personliga informationen används: Den lagrade personliga informationen används för kundrelationshantering, kontakthantering, marknadsföringsändamål och andra onlinetjänster.

5. Grund för datainsamling och bearbetning
Kundinformation samlas in och behandlas med kundens samtycke.

6. Informationsinnehåll i registret
Namn, adress, e-postadress, telefonnummer

7. Datalagringsperiod
Personuppgifter lagras så länge som det behövs för att genomföra avtalet med kunden eller för att utveckla kundtjänst.

8. Regelbundna informationskällor
Information samlas in i registret: Registraren registrerar informationen om användaren av hamppufarmi.fi onlinebutik som användaren själv tillhandahåller när han använder webbplatsen. Data samlas också in med hjälp av Google Analytics analysverktyg.

9. Regelbundna avslöjanden och överföringar utanför EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
Informationen lämnas inte regelbundet ut till andra parter. Informationen kan publiceras i den utsträckning som avtalats med kunden. Murtolan HamppuFarmi Oy använder e-posttjänsten MailChimp för direktmarknadsföring och kommunikation. Användarna får ett förnamn, efternamn och e-postadress från MailChimp. MailChimp är ett amerikanskt företag som överför personlig information utanför Europeiska unionen. Personlig information skyddas dock enligt personuppgiftslagen och MailChimp finns på listan över certifierade företag i US-EU Privacy Shield.

10. Användning av kakor
Vi använder det så kallade kakfunktion. En cookie är en liten textfil som skickas till och lagras på en användares dator, vilket gör det möjligt för webbansvariga att identifiera besökare som besöker webbplatsen ofta, för att göra det lättare för besökare att logga in på webbplatsen och sammanställa sammanlagd information om besökare. Med den här feedbacken kan vi kontinuerligt förbättra innehållet på våra sidor. Cookies skadar inte användarnas datorer eller filer. Vi använder dem så att vi kan förse våra kunder med information och tjänster skräddarsydda efter deras individuella behov. Om en användare som besöker vår webbplats inte vill att vi ska få ovanstående information via cookies tillåter de flesta webbläsarprogram att du inaktiverar kakefunktionen. Detta görs vanligtvis via webbläsarinställningar. Det är dock bra att komma ihåg att kakor kan vara nödvändiga för att vissa sidor vi underhåller och de tjänster vi tillhandahåller fungerar korrekt.

11. Registerskydd
Uppgifterna överförs via en SSL-säker anslutning. Elektronisk data skyddas av en brandvägg, användarnamn och lösenord. Tillgången till uppgifterna är begränsad till de personer som är anställda av den registeransvarige som behöver uppgifterna under sina uppgifter.

12. Den registrerades rättigheter
Den registrerade har rätt att kontrollera vilken information om honom eller henne som har lagrats i personuppgiftsregistret. En skriftlig begäran om inspektion måste skickas undertecknad till den person som är ansvarig för registreringsärenden. Rätten till inspektion är gratis upp till en gång per år. Den registrerade har rätt att begära korrigering eller radering av felaktiga eller föråldrade data eller överföring av data från ett system till ett annat. Han har också rätt att begränsa eller invända mot behandlingen av sina uppgifter i enlighet med artiklarna 18 och 21 i EU: s dataskyddsförordning. Den registrerade har rätt att återkalla sitt tidigare samtycke till behandlingen av uppgifter eller att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten i frågor som rör behandling av hans eller hennes personuppgifter. Den registrerade har också rätt att förbjuda användningen av hans data för direkt marknadsföringsändamål.