Hampfröprodukter

Beställningar över € 50 utan porto.

Våra produkter finns i både ekologiska och konventionella odlingar. Du kan välja produktkvalitet på produktsidan.

Ekologisk spannmålsproduktion skiljer sig från konventionellt producerad hampa på två sätt: organiskt spannmål befruktas inte med industrigödselmedel och kemiska bekämpningsmedel används inte vid odling. Den ekologiska jordbrukaren tar hand om odlingsförhållandena på fältet med organiska gödselmedel och en mångsidig växelväxling som ger goda levnadsförhållanden för jordmikroorganismer. Ekologiskt jordbruk hjälper också till att begränsa klimatförändringarna, eftersom ekologiska jordbruksmetoder ackumulerar organiskt material i jorden som innehåller kol. Konventionellt odlade hampprodukter odlas också utan bekämpningsmedel.